Ga naar de inhoud

INSPIRANT

Inspirant: een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van De Rozenkrans

3 juli 1920: het schepencollege van Schaarbeek plaatst de 7-jarige Marcel als allereerste kind in Oostduinkerke. Het medisch attest van Marcel stelt dat “de kleine zieke niet kan praten noch stappen en de tekenen van fysieke en mentale vegetatie vertoont.” Een dag later wordt het eerste meisje aangemeld: Elise, 10 jaar. Marcel en Elise krijgen al snel gezelschap.
De Rozenkrans, de eerste voorziening voor kinderen met een verstandelijke beperking in West-Vlaanderen, is geboren.

Honderden jongens, meisjes, mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking worden in de loop van de volgende decennia opgevangen in De Rozenkrans. De Zusters Dominicanessen en talrijke medewerkers staan in voor hun verzorging, opvoeding, onderwijs en begeleiding, en omringen hen met de beste en meest liefdevolle zorgen.

Ondernemingsgeest, de wil om goed te doen, toewijding, dynamisme, er het beste van maken en de moed en wil om de moeilijkheden te overwinnen. Dit kenmerkt De Rozenkransgroep al meer dan 100 jaar. De organisatie groeit, bloeit en blijft de vinger aan de pols houden om een gepast antwoord te kunnen geven op de vele maatschappelijke uitdagingen.

Sinds 1 januari 2023 zijn VOC De Rozenkrans, BuSO De Rozenkrans, BuBaO De Strandloper, Huize Rozenwingerd, BuBaO Zonnehart en MFC Rozenweelde gefusioneerd onder de nieuwe naam Inspirant vzw. De naam is veranderd, dezelfde schwung is gebleven.

Vandaag telt Inspirant ongeveer 500 medewerkers verspreid over drie zorgvoorzieningen en drie scholen voor buitengewoon onderwijs. Je vindt onze werking in Oostduinkerke, Nieuwpoort, Oostende en Aartrijke onder de noemers Inspirant aan zee, Inspirant in ’t dorp en Inspirant Aartrijke.


Inspirant: aan zee, in ’t dorp en Aartrijke

Inspirant aan zee en Inspirant Aartrijke bieden onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornissen, leerstoornissen, gedrags- en emotionele stoornissen of een combinatie van problematieken.

Kleuters en lagere schoolkinderen kunnen buitengewoon basisonderwijs volgen in De Strandloper (Inspirant aan zee) en Zonnehart (Inspirant Aartrijke).
Jongeren vanaf 13 jaar kunnen op het hoofddomein van Inspirant aan zee | BuSO terecht in de opleidingsvormen 1 en 2. Een algemene en sociale vorming gericht op maatschappelijke participatie  en waar mogelijk ook arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning, staan voorop. 
In De Nieuwe Poort (opleidingsvorm 3) worden leerlingen opgeleid tot Medewerker kapper, Logistiek assistent in de zorg, Schoonmaker of Huishoudhulp in de zorg.

Op de campussen Inspirant aan zee en Inspirant Aartrijke staat de zorgvoorziening ( = MFC of multifunctioneel centrum) in voor dag- en nachtopvang, verblijf, begeleiding, therapie, medische en pedagogische opvolging.

Elke campus heeft zijn eigen specialismen, maar alle Inspirant-medewerkers zetten zich ten volle in om zorg en onderwijs op maat te bieden. De samenwerking tussen de MFC’s , de scholen en vele partners van Inspirant is dan ook een grote meerwaarde voor de kinderen, jongeren en hun context.

Inspirant in ’t dorp is een open voorziening die meer en meer de kaart trekt van inclusie en samenwerking met de omgeving. Volwassenen met een beperking krijgen er ondersteuning op gebied van wonen, werken (dagbesteding, enclavewerking, begeleid werken) en vrije tijd. Heb je maar af en toe of tijdelijk professionele ondersteuning nodig (om bijvoorbeeld mantelzorgers, familie of de organisatie waar je nu verblijft even te ontzorgen)? Rechtstreeks toegankelijke hulp onder de vorm van kortdurend verblijf is ook mogelijk. Kortom: Van jongvolwassene tot oudere met een zorgnood: jouw mogelijkheden en vragen bepalen de inhoud van de begeleiding in Inspirant in ‘t dorp.

Inspirant: hartelijk gedreven in zorg en onderwijs

Kiezen voor Inspirant is kiezen voor één organisatie waar je van kleuter tot volwassene met een zorgvraag kan opgroeien en blijven wonen, binnen een gekende omgeving met vertrouwde leerkrachten, opvoeders-begeleiders en ondersteunende teams.

Een warme huiselijke sfeer, in nauwe verbinding met ouders, familie en netwerk en hartelijke gedrevenheid: daar staan we voor. We zetten in op professionele samenwerking en zijn innovatief ingesteld, respectvol en attent.

Elke medewerker onderschrijft met trots de missie van Inspirant: elk kind, elke jongere en elke volwassene met een (vermoeden van) beperking goesting en vertrouwen geven om in open en warme dialoog de beste versie van zichzelf te worden.

 

Inspirerende weetjes

  • Inspirant aan zee | BuSO speelt de hoofdrol in de zevendelige reeks Gewoon Buitengewoon van Eric Goens, televisiemaker én peter van Inspirant. Niet te missen begin 2024 op Eén.
  • Inspirant aan zee | MFC telt meerdere buitenprojecten langs de Westkust en ondersteunt met het BLinc-project de inclusieve werking van opvanglocaties en partners in zorgregio Oostende.
  • De Bollaard, een gerenoveerde boerderij nabij Golf Ter Hille in Oostduinkerke, is een mooi voorbeeld van ons sociaal ondernemerschap. Dankzij het provinciale Leaderproject kunnen we de site openstellen en de talenten van onze volwassenen centraal stellen.
  • Inspirant Aartrijke is gestart met de bouw van een gecombineerde zorg- en onderwijsinfrastructuur. De nieuwe vleugel zal tegen eind volgend jaar ruimte bieden aan o.m. een zorggroep met geïntegreerde klaswerking, enkele therapie- en administratieve lokalen, een onthaal en polyvalente ruimte.

Inspirant zkt gemotiveerde medewerkers

Zin om bij Inspirant te komen werken? We schrijven regelmatig vacatures uit op www.inspirant.be.

Zijn karweien en klusjes jouw ding, een uitstap of busrit begeleiden, meehelpen op de kinderboerderij of activiteiten ondersteunen? Jouw gouden vrijwilligershart zoeken we!

Neem snel contact op via welkom@inspirant.be !

STEUN INSPIRANT

De basiswerking van Inspirant is grotendeels door de overheid gesubsidieerd. Zo is er het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Agentschap Opgroeien, het Europees Sociaal Fonds en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De subsidies volstaan echter niet om aan de vele individuele noden, de vraag naar aangepaste hulpmiddelen én infrastructuur te voldoen. Jouw steun, groot of klein, maakt dus het verschil!

 Giften en sponsoring

Je kan Inspirant vzw of één specifieke entiteit binnen Inspirant steunen door een gift over te maken op rekeningnummer BE32 0910 1827 2102. In de mededeling vermeld je voor welke zorgvoorziening of school de gift bestemd is.

Wens je een fiscaal attest?
We werken hiervoor samen met de Stichting Pelicano. Deze vzw bestrijdt kinderarmoede in België. Via Pelicano kan je onze kinderen, jongeren en volwassenen met een warm hart steunen. 

Steunen als bedrijf?
Bedrijven kunnen een bewijs van storting krijgen om het gesponsorde bedrag als kost te boeken. Neem hiervoor contact met ons op! 

Zelf een actie organiseren?

Wens je zelf een actie of evenement op te zetten ten voordele van Inspirant of specifiek één van onze zorgvoorzieningen of scholen? Geld inzamelen ter gelegenheid van een geboorte, verjaardag of huwelijk? Dat kan!  Ook hiervoor werken we samen met de Stichting Pelicano. Vraag jouw unieke code vooraf aan via lieven.verdonck@inspirant.be en vermeld deze code als mededeling bij jouw overschrijving op rekeningnummer BE31 0689 4271 6755. Geef de code door aan jouw deelnemers of genodigden. Zo weet je achteraf wie hoeveel heeft bijgedragen en kan je hen bedanken.